Ungdommens Røde Kors med ny inspirerende kampagne

Vi har gennem flere år støttet Ungdommens Røde Kors og deres stærke initiativer, bl.a. den øjenåbnende kampagne #SygtUng.

Alle børn og unge oplever deres egne individuelle problemer på deres vej gennem livet, og med de forskellige problemer opstår forskellige behov i hverdagen. 

Her spiller Ungdommens Røde Kors en vigtig rolle. Organisationen laver aktiviteter og tiltag der aktiverer udsatte børn og unge i hele landet. Aktiviteterne består af en række forskellige initiativer såsom mentoring, lektiehjælp, ungdomsklubber til ferielejre, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Hertil er de mange aktive og engagerede frivillige også at finde på asylcentre og døgninstitutioner m.fl.

Sygtung_logo_var1_URK_bg

Ungdommens Røde Kors – Støtte til udsatte børn og unge

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Hver dag arbejdes der for at udsatte børn og unge overvinder deres problemer som ensomhed, misbrug, vold og kriminalitet.

Med kampagnen #SygtUng satte Ungdommens Røde Kors målrettet fokus på syge børn og unge. Initiativet var for dem, som var indlagt eller, som havde været det på et af landets hospitaler eller psykiatriske afdelinger.

#SygtUng – Sæt sygdommen på pause

Målet med kampagnen var, at gøre op med tabuer omkring sygdom blandt børn og unge. At opmuntre til at tackle udfordringer på en sund og konstruktiv måde.

Ungdommens Røde Kors har under kampagnen, indsamlet viden fra målgruppen, hvor der blev spurgt hvad de unge drømmer om at ændre. Undersøgelsen gav disse 9 anbefalinger fra dem:

1) Se mig som barn/ung – ikke syg.
2) Lav noget ’almindeligt’ med mig.
3) Spørg mig en ekstra gang – det er ikke farligt.
4) Jeg har brug for at opleve andet end min hospitalsseng.
5) Fortæl mig om det, du oplever – også det jeg går glip af.
6) Lad være med at tale ned til mig.
7) Giv mig ansvar.
8) Opstil nogle rammer, hvor jeg nemt kan træffe valg.
9) Jeg vil være sammen med andre end dem, der behandler mig på hospitalet.

CareCompagniet tilslutter sig de 9 anbefalinger. Vores ildsjæle arbejder hver dag for at fremme børns inddragelse og indflydelse på eget liv. Med vores værdigrundlag som fundament, som er medansvar, nærvær, troværdighed, udvikling, gennemsigtighed og resultater, støtter vi børn og familier i etablering af struktur, trygge rammer, positive oplevelser ud fra barnets/den unges behov, samt kontakt til jævnaldrende.

Vi tager ansvaret for at børn og unge behandles med respekt og omsorg!

Læs mere om råd fra fagpersoner og vidensdelingen, som kampagnen resulterede i på: https://lnkd.in/eHSs96S

 

Hos CareCompagniet støtter vi unges mentale sundhed

Hos CareCompagniet ved vi, hvor stor en forskel den ærlige samtale gør. At det enkelte menneske føler sig modtaget og at man kan tale ud om hverdagens problemer og udfordringer.

I mange af vores indsatser er det den ærlige og åbne samtale, som baner vejen for positiv udvikling i barnets velfærd. At børn og unge først og fremmest får lov til at være sig selv. Derfor støttede vi op om Ungdommens Røde Kors og deres kampagne #SygtUng.

At kunne tale om sine følelser er sundt for alle

At tale højt om mentale udfordringer i hverdagen er stadig et problem hos mange børn og unge i dagens Danmark. 

Det skal vi have lavet om på!

Læs mere om kampagnen #SygtUng på Ungdommens Røde Kors’s hjemmeside her!

Læs om WHO’s International dag for mental sundhed her!

sygt ung
Previous Post

Med digitale værktøjer skaber vi gennemsigtighed i socialt arbejde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Indhent tilbud