Kontaktperson til kriminalitetstruede unge

CareCompagniet tilbyder faglige og kompetente kontaktpersoner til unge, som er kriminalitetstruede og skal eller er i gang med at afsone en dom, efter servicelovens §57d.

Vi tilbyder høj faglighed og erfaring, indenfor arbejdet med komplekse problemstillinger, som kriminalitetstruede unge kan have. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt omkring den unge, hvor indsatsen bliver skræddersyet til den enkelte. Dertil matcher vi altid op 1:1, med sprog, kultur eller speciel indsigt i området den unge bor i. Således sikre vi den rigtige person til at løfte den stillede opgave.

Målrettet kontaktperson som brobygger

Vores kontaktpersoner brænder alle for at gør en forskel og er alle teoretisk og metodisk velfunderet i, hvordan man som ung kommer ud i, samt ud af kriminalitet og hvilken betydning den unges opvækst har for den fremadrettede trivsel. 

Vores vision er at frembringe de unges ressourcer, hvor de gennem troen på sig selv, finder en vej til et sundt og fyldestgørende liv. Vi tror på at vores 5 kerneværdier, understøtter vejen til den unges nye liv og at der gennem ansvar, nærvær og troværdighed, kan skabes en positiv relation til den enkelte, som er grobund for at vi sammen kan skabe bæredygtige resultater!

Vi ser de omkringliggende faktorer og miljøet, som en vigtig del af den unges vej ud, eller i forebyggelsen af kriminalitet – her har vi bl.a. fokus på at støtte den unge i at finde og fastholde netværk, skole, arbejde og fritidsaktiviteter, som er positive og inkluderende i det almene samfund.

Gennemsigtighed i det tværfaglige samarbejde

Der arbejdes digitalt med handleplansmålene via vores app, som den unge også får adgang til. Dertil får den unge en direkte GDPR sikret linje via chatfunktionen, således at den unge altid kan komme i kontakt med sin kontaktperson. Socialrådgiveren kan følge udviklingen og hele indsatsen løbende, da al grundlæggende aktivitet registreres. På denne måde kan vi måle på indsatsen og analysere den udvikling, samt de resultater der opnås, løbende under forløbet. Gennemsigtigheden skaber tillid og sikrer en høj kvalitativ indsats. CareCompagniet er den eneste organisation i hele Danmark, som kan tilbyde adgang til socialt digitale værktøjer.

Kontaktperson jf. Lov om Social Service § 57d. Kontaktperson jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6

Ordningen indeholder følgende:

 Kontaktperson med mange års erfaring og viden om kriminalitetstruede unge
Kontaktperson med mange års erfaring og viden om kriminalitetstruede unge
 En socialkonsulent, som varetager kommunikationen med socialrådgiveren og gør arbejdet nemmere og mere overskueligt
En socialkonsulent, som varetager kommunikationen med socialrådgiveren og gør arbejdet nemmere og mere overskueligt
 Adgang til vores digitale platform, hvor indsatsen nemt kan følges og der kan findes dokumentation for det udførte arbejde
Adgang til vores digitale platform, hvor indsatsen nemt kan følges og der kan findes dokumentation for det udførte arbejde
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS metoden
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS metoden
 Fokus på tidlig og forebyggende indsats, gennem et stærkt tværprofessionelt samarbejde
Fokus på tidlig og forebyggende indsats, gennem et stærkt tværprofessionelt samarbejde
 Inklusion af den unge i positive fællesskaber
Inklusion af den unge i positive fællesskaber
En kontaktperson som står til rådighed og er fleksibel for den unge
En kontaktperson som står til rådighed og er fleksibel for den unge
Støtte til at arbejde motiveret og målrettet med skabe et selvstændigt voksenliv
Støtte til at arbejde motiveret og målrettet med skabe et selvstændigt voksenliv

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud