Skip links

Kontaktperson

CareCompagniet tilbyder kontaktpersonordning jf. Lov om Social Service, kapitel 11, §52, stk. 3, nr. 6.

Kontaktpersonen fungerer ofte som en stabil voksen i barnets/den unges tilværelse, der fx. kan være med til at give den unge nogle positive oplevelser, være en støtte og hjælp i forhold til struktur og overblik i hverdagen og en mere selvstændig tilværelse.

Kontaktpersonen kan være en støtte og motivator i forhold til fastholdelse i uddannelse, hjælpe med jobsøgning/læreplads og være medvirkende til at der skabes positive fritidsinteresser for den unge, for at undgå at den unge ender i en kriminel løbebane.

Derudover kan kontaktpersoner også være en hjælp for de børn og unge, der gennemgår psykologiske udredninger, eller være en støtte for børn og unge med fx depression, angst, social forbi eller tilknytningsvanskeligheder.

Kontaktpersonen agerer ofte som bindeled mellem kommunen, barnet/den unge og dennes familie.

CareCompagniet har kvalificerede kontaktpersoner, der har fagligt kendskab til ICS-metoden (Integrated Children’s System). Vores kontaktpersoner er trænet i at motivere barnet/den unge i forhold til de opstillede mål eller den givne handleplan. Kontaktpersonerne har erfaring med sårbare og utilpassede børn og unge, og de har derfor kendskab til, hvad det kræver at komme ind på livet af disse børn og unge, og hvordan en forandring skabes og fastholdes.

Vi tilpasser indsatsen efter det aktuelle behov. Kontakt CareCompagniet for nærmere information, hvis du/I har spørgsmål eller ønsker et konkret tilbud på indsatsen.

Med et bredt multikulturelt personale, kan alle vores indsatser leveres til tosproget familier og tilpasses ved ønsker om specifikke sprog eller dialekter.

Vi varetager alle opgaver med et minimum på 5 timer pr. uge.

Har du spørgsmål? Ring eller skriv gerne.

Kontakt os
Return to top of page
Indhent tilbud
[[[["field7","equal_to","Anden nationalitet"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field1","equal_to","Kommune \/ Sagsbehandler"]],[["show_fields","field14"]],"and"]]
1 Side 1
2 Side 2
keyboard_arrow_leftForrige
Næstekeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder