Ungestøtte

CareCompagniet tilbyder støtte til unge fra 18 til 23 år, i overensstemmelse med Jf. barnets lov § 114-116, jf. §113.

Nøgleordene i vores tilgang er motivation, fremme den unges potentiale, støtte den unge i at tage ansvar for sig selv og egen udvikling.

Vores primære mål er, at den unge skal vende tilbage til samfundet på lige vilkår med andre. Vi har gode erfaringer med, at få indarbejdet nye positive rutiner i samspil med den unge.

Grundig indsats med fokus på personlig udvikling

Vi prioriterer at hjælpe den unge med at forfølge uddannelse eller arbejde, samt at erhverve egen bolig.
CareCompagniets kontaktperson arbejder sammen med den unges relevante professionelle og private netværk, inklusiv eventuelle nuværende eller tidligere opholdssteder. Kontaktpersonens rolle er at yde støtte og vejledning til den unge i at klare daglige opgaver selvstændigt. Dette sikrer, at den unge gennem CareCompagniets indsats opnår selvstændighed og evnen til selv at træffe beslutninger i sit liv efter støtteperioden.

Stærk faglig viden og mange års erfaring

Vi forstår os på det rå miljø og de kodeks som indgår – vi er trænet i at nå ind til de unge. Vi oplever, at mange af de unge respekterer vores tilgang og anser os som rollemodeller. Erfaringen fortæller os, at der opstår tillidsfulde relationer, når først den unge føler sig hørt gennem vores arbejde.

 

 

 

Der arbejdes med at:

Fastholde de målsætninger som er fastlagt i handleplanen
Fastholde de målsætninger som er fastlagt i handleplanen
Implementere daglige rutiner
Implementere daglige rutiner
Motiverende samtaler
Motiverende samtaler
Fremme den unges potentiale i forbindelse med fremtidigt arbejde
Fremme den unges potentiale i forbindelse med fremtidigt arbejde
Opnå uddannelse eller finde arbejde
Opnå uddannelse eller finde arbejde
Sikre sammenhængen mellem faserne under sanktionen
Sikre sammenhængen mellem faserne under sanktionen
Samarbejde konstruktivt med relevante professionelle instanser og støtte den unge i selvstændigt at navigere systemet
Samarbejde konstruktivt med relevante professionelle instanser og støtte den unge i selvstændigt at navigere systemet
Administrere økonomiske spørgsmål, herunder budgetlægning og opsparing
Administrere økonomiske spørgsmål, herunder budgetlægning og opsparing
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Ungestøtte

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud