Koordinator

Kompetente koordinatorer indenfor det kriminalpræventive område

Nøgleordene i vores tilgang er motivation, fremme den unges potentiale, støtte den unge i at tage ansvar for sig selv og egen udvikling.

Vores primære mål er, at den unge skal vende tilbage til samfundet på lige vilkår med andre. Vi har gode erfaringer med, at få indarbejdet nye positive rutiner i samspil med den unge.

Grundig indsats med fokus på personlig udvikling

Tilbud om ungdomssanktion. Vi tager ansvar og sikre kvalitet i det udførte arbejde, da den unge kan spejle sig i vores koordinator som har masser af sjæl, styrke og viden om kriminalitetsforebyggende arbejde. Vi fastholder den unge i positive handlinger, samt i beskæftigelse eller uddannelse.

Stærk faglig viden og mange års erfaring

Vi forstår os på det rå miljø og de kodeks som indgår – vi er trænet i at nå ind til de unge. Vi oplever, at mange af de unge respekterer vores tilgang og anser os som rollemodeller. Erfaringen fortæller os, at der opstår tillidsfulde relationer, når først den unge føler sig hørt gennem vores arbejde.CareCompagniet tilbyder koordinatorordning jf. Lov om Social Service, kapitel 11, §54a.

CareCompagniets koordinatorer arbejder med at:

Fastholde de målsætninger som er fastlagt i handleplanen
Fastholde de målsætninger som er fastlagt i handleplanen
Implementere daglige rutiner
Implementere daglige rutiner
Motiverende samtaler
Motiverende samtaler
Fremme den unges potentiale i forbindelse med fremtidigt arbejde
Fremme den unges potentiale i forbindelse med fremtidigt arbejde
Bygge bro til beskæftigelse eller uddannelse
Bygge bro til beskæftigelse eller uddannelse
Sikre sammenhængen mellem faserne under sanktionen
Sikre sammenhængen mellem faserne under sanktionen
Sikre at relevante møder med kommune, forældre og andre parter bliver overholdt
Sikre at relevante møder med kommune, forældre og andre parter bliver overholdt
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud