Jobmentor og integration

Jobmentor til ledige i matchgruppe 1 og 2 på beskæftigelsesområdet

Vores mentorer er rutineret indenfor beskæftigelsesområdet. De er udstyret med de helt rigtige kompetencer til at arbejde med at få ledige i job. De møder den ledige på deres egne præmisser, lytter aktivt og hjælper med at holde modet oppe under processen.

Hertil holder mentoren udviklingssamtaler og arbejder grundigt i at fastholde den ledige i ønsket om at opnå beskæftigelse eller uddannelse.

En indsats der udvikler den lediges muligheder for et job

Hos os får du udvikling, styrket den lediges potentiale og muligheden for at komme i arbejde. Gennem samtaler og møder får den ledige  konkrete værktøjer, som kan bruges aktivt i jobsøgningen.

Jobmentoren støtter i at udvide den lediges selvforståelse og potentiale. Samtidig hjælpes den ledige i at opnå- eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Mentoren hjælper med struktur og motivation

Tilværelsen som arbejdsløs kan være rigtig svær for den ledige. Her forstår jobmentoren den frustration og tvivl der kan opstå, og guider og støtter den ledige i opretholdelsen af positive tankemønstre.

Jobmentoren arbejder med at aktivere og udvide den lediges sociale netværk igennem kreativ idésparing. Vi har som organisation selv et netværk, vi kan sætte i spil og arbejde på løsninger gennem de foreninger og virksomheder, som vi har kontakt til.

CareCompagniet tilbyder mentorordning jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, kapitel 9b, §31b.

Dette gøres blandt andet ved at:

Adgang til ARC manager, som skaber gennemsigtighed og sikre at alle parter kan følge udviklingen digitalt og systematisk
Adgang til ARC manager, som skaber gennemsigtighed og sikre at alle parter kan følge udviklingen digitalt og systematisk
Vi lytter aktivt og hjælper den ledige
Vi lytter aktivt og hjælper den ledige
Fokus på at fremme og udvikle den lediges potentiale
Fokus på at fremme og udvikle den lediges potentiale
Bygger bro mellem lediges evner og arbejdsmarkedet
Bygger bro mellem lediges evner og arbejdsmarkedet
Vi støtter den ledige i at opnå fleksjob eller ordinær ansættelse
Vi støtter den ledige i at opnå fleksjob eller ordinær ansættelse
Der arbejdes med at aktivere og udvide den lediges netværk
Der arbejdes med at aktivere og udvide den lediges netværk
Udarbejdelse af faglig evalueringsrapport hver måned
Udarbejdelse af faglig evalueringsrapport hver måned
Mentor.1

Ledige med tilkendt mentorordning i forbindelse med tildeling af ressourceforløb

Her kan der være tale om andre udfordringer som danner udgangspunkt for mentorordningen. Det kan eksempelvis være et behov for et fokus på psykiske eller fysiske udfordringer, som besværliggør tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vores mentorer kan både varetage mentor og jobkonsulentfunktionen for ledige i matchgruppe 1- og 2.

Mentoren hjælper med at finde- og oprette virksomhedspraktikker i overensstemmelse med den lediges situation og særlige udfordringer.

Integrationsmentor til nyankomne borgere

Vi har stor erfaring med nyankomne borgere under integrationsloven. Vores team består af multietniske mentorer, som kan forstå den lediges sprog og kultur. De møder den ledige med den rette forståelse og i øjenhøjde.

Mange nyankomne borgere er mennesker som har oplevet traumer, krig og andre forhold, som gør at de kan have yderligere udfordringer med at navigere og integrere sig i Danmark.

Missionen for et selvstændigt og værdigt liv

Jobmentoren støtter den ledige frem mod at skabe et selvstændigt og værdigt liv. Der arbejdes på at forbedre mulighederne for beskæftigelse og/eller uddannelse. Det overordnede mål er at fremme integration og opnå en vellykket etablering i det danske samfund.

Vi bistår med hjælp og vejledning i, at blive integreret i det danske samfund, og sikre kontakt og sund kommunikation til de danske myndigheder.

Netværksopbygning og praktisk støtte

Vores mentorer har desuden erfaring med, at motivere og støtte nyankomne borgere i at udvide deres netværk i Danmark. De hjælpes til at være opsøgende i at finde relevante foreninger og arrangementer, og får motivationssamtaler frem mod opstart af praktik og/eller virksomhedspraktik.

Borgeren støttes i mødet med sproglige og kulturelle barrierer. På den måde er jobmentoren med til at sikre færre misforståelser og forbedre samarbejdet mellem borger og kommune eller andre aktører.

CareCompagniet tilbyder mentorordning jf. Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 4, §23d.

Mentoren hjælper med følgende:

At sørge for at borgeren får tjekket sin e-Boks
At sørge for at borgeren får tjekket sin e-Boks
Udvide netværket for at øge muligheden for beskæftigelse
Udvide netværket for at øge muligheden for beskæftigelse
Deltager i danskundervisning m.v.
Deltager i danskundervisning m.v.
Holde motivationssamtaler
Holde motivationssamtaler
Afklaring om ordinært arbejde eller fleksjob
Afklaring om ordinært arbejde eller fleksjob
Støtte borgeren under lægelige udredninger, af både fysisk og psykisk karakter
Støtte borgeren under lægelige udredninger, af både fysisk og psykisk karakter
Afklaring om fleksjob eller førtidspension
Afklaring om fleksjob eller førtidspension
Mulighed for at komme i virksomhedspraktik / løntilskud
Mulighed for at komme i virksomhedspraktik / løntilskud
Udarbejdelse af faglig evalueringsrapport hver måned
Udarbejdelse af faglig evalueringsrapport hver måned

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud