Skip links

Mentor til ledige og nyankomne borgere

Mentor til ledige i match 1-2
CareCompagniet tilbyder mentorordning jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, kapitel 9b, §31b

CareCompagniets mentorer kan benyttes for at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Vores mentorer støtter den ledige i at strukturere sin hverdag for at muliggøre tilbagevending til arbejdsmarkedet, samt at bruge og udvide sit netværk, hvilket eksempelvis kan være gennem kontakt til foreninger og virksomheder. Herunder fokuserer vi på motiverende samtaler, for at den ledige motiveres og fastholdes i ønsket om at opnå bekæftigelse eller uddannelse.

Nogle ledige får tilkendt mentorordning i forbindelse med tildeling af ressourceforløb, og der kan i den forbindelse være behov for et fokus på både psykiske og fysiske udfordringer, der kan stå i vejen for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vores mentorer er kvalificeret til både at varetage mentor- og jobkonsulentfunktionen for borgere i matchgruppe 1 og 2, således at mentoreren, der ofte kender borgeren bedst, også er den, der skaber bro til arbejdsmarkedet og finder og opretter virksomhedspraktikker der er i overensstemmelse med borgerens situation og særlige udfordringer.

Mentor til nyankomne borgere
CareCompagniet tilbyder mentorordning jf. Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 4, §23d.

Det er muligt at tildele mentorordning til nyankomne borgere under integrationsloven, for at fremme integration og vellykket etablering i det danske samfund. Mentorerne har her særligt fokus på at bistå og hjælpe borgeren i at blive integreret i det danske samfund, og sikre kontakt til de danske myndigheder, herunder at sørge for at borgeren fx får tjekket sin e-Boks, får ansøgt om relevante ydelser, deltager i danskundervisning m.v. Derudover kan der være behov for at mentorer støtter borgeren under lægelige udredninger, af både fysisk og psykisk karakter.

CareCompagniets mentorer har desuden erfaring med at motivere og støtte nyankomne borgere i at udvide deres netværk i Danmark, således at være opsøgende i forhold til at finde foreninger eller arrangementer, der er relevante for borgeren. Og dernæst at være en støtte og motivator når borgeren på et tidspunkt skal opstarte praktik/virksomhedspraktik. Mentoren støtter også borgeren i forhold til sproglige og kulturelle barrierer. Det sikrer færre misforståelser og bedre samarbejde mellem borgeren og kommunen.

Vi tilpasser altid indsatsen efter det aktuelle behov. Kontakt CareCompagniet for nærmere information, hvis du/I har spørgsmål eller ønsker et konkret tilbud på indsatsen.

Med et bredt multikulturelt personale, kan alle vores indsatser leveres og tilpasses til ønsker om specifikke sprog og dialekter.

Vi varetager alle opgaver med et minimum på 5 timer pr. uge.

 

Har du spørgsmål? Ring eller skriv gerne.

Kontakt os
Return to top of page
Indhent tilbud
[[[["field7","equal_to","Anden nationalitet"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field1","equal_to","Kommune \/ Sagsbehandler"]],[["show_fields","field14"]],"and"]]
1 Side 1
2 Side 2
keyboard_arrow_leftForrige
Næstekeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder