Støtteperson

En støtteperson forstår din situationen og bekymringer

Vi forstår, at du er i en svær situation. At bekymringerne er store og at du går rundt med rigtig mange spørgsmål.

Med anbringelse af barn eller ung er vrede, forvirring og uvished helt naturlige følelser. Det er svært for alle der står i sådan en situation og det ved vi. Her kan en støtteperson hjælpe dig.

Vores personale har stor erfaring og skarp faglig viden, når det kommer til at hjælpe med at tackle de udfordringer man har som forælder eller forældremyndighedshaver, når man får anbragt sit barn.

Har i som forældre til et anbragt barn, brug for en ekstra hånd og befinder du dig i en situation hvor du har brug for støtte? Kan du få tilknyttet en støtteperson gennem CareCompagniets.


En støtteperson hjælper dig med at

CareCompagniets støttepersoner har højt faglig kendskab og erfaring med anbringelsesområdet. En støtteperson er til for at støtte, lytte og vejlede dig igennem hele forløbet.

Vi hjælper med at skabe en forståelsesramme omkring din situation, og hjælper dig med de ting du finder bekymrende og frustrerende.

Din støtteperson er uafhængige af kommunen og har tavshedspligt. Hertil kan vedkommende også hjælpe dig med at forstå dine rettigheder i forbindelse med forløbet.

 

 

Støttepersonordning jf. Lov om Social Service, kapitel 11, § 54

Med vores støtteperson får du

En person der kan sætte sig ind i din specifikke situation.
En person der kan sætte sig ind i din specifikke situation.
En person som forstår dit forløb, og som kan forklare det på en let og overskuelig måde.
En person som forstår dit forløb, og som kan forklare det på en let og overskuelig måde.
En person der kan være et pusterum og støtte dig, når du har brug for det.
En person der kan være et pusterum og støtte dig, når du har brug for det.
Tilknytte af en støtteperson der er matchet med fnationaliteter, sprog og kulturelle baggrund.
Tilknytte af en støtteperson der er matchet med fnationaliteter, sprog og kulturelle baggrund.
Forstå og tackle frustration og bekymringer mht. til anbringelsen.
Forstå og tackle frustration og bekymringer mht. til anbringelsen.
Støtte til at læse og forstå dokumenter omkring anbringelsen.
Støtte til at læse og forstå dokumenter omkring anbringelsen.

Vores støttepersoner hjælper familier med anbragte børn i hele landet.

CareCompagniets støttepersoner har højt faglig kendskab og erfaring med anbringelsesområdet. En støtteperson gennem os støtter, lytter og vejleder dig igennem hele forløbet.

En støtte når du har brug for det

Med en støtteperson har du adgang til en, som kan svare dig på dine spørgsmål.

For nogle forældre er telefoniske samtaler en god måde at ventilere på. Vejen til samtalen er kort og hurtig, når tanker og følelser omkring det hele hober sig op.

For andre er fysiske møder en bedre løsning. Vi oplever at fysisk deltagelse i møder passer dem bedre. Hvert forløb er unikt og alle mennesker er forskellige.

Hver dag ser vi, hvordan professionelle- og relationsopbyggende indsatser hjælper forældre gennem svære situationer og perioder.

Støtteperson(2) - Carecompagniet
Støtteperson(1) - Carecompagniet

Er du forælder eller forældremyndighedshaver
til et anbragt barn?

Er dit barn blevet anbragt på et opholdssted eller et bosted, har du som forælder ret til en støtteperson. Kommunen kan komme med forslag, men du har i ifølge lovgivningen, selv selv ret til at vælge din støtteperson.

Har du fundet din støtteperson, skal blot oplyse det til din socialrådgiver. Du kan også tage direkte kontakt til os, så ordner vi det administrative for dig.

Du har ret til støttepersonen så længe dit barn, som følge af anbringelsen, ikke bor hjemme eller endnu ikke er fyldt 18 år. Kommunen dækker udgifterne ifb. med indsatsen så længe den er igangværende.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud