Ledsager / Socialpædagogisk bistand

Kompetente ledsagere rutinerede i opgaver med særlige behov

Ledsageren skaber et grundlag for forbedring af borgerens muligheder for at være en del af samfundet. Vores socialkonsulenter går ind og arbejder med at styrke borgerens evne til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Socialkonsulenten arbejder ud fra socialpædagogiske metoder, og er vant til at løse praktiske gøremål og problemstillinger. De overordnede mål for forløbet er borgerens selvstændiggørelse og fastholdelse- eller genopbygning af egen identitet.

Fokus på den enkelte borgers behov

Ledsageren har i høj grad respekt for den enkeltes behov og kunnen – vi møder borgeren i øjenhøjde. Vores socialkonsulenter arbejder ud fra den enkelte borgers udgangspunkt.

Relationsarbejdet mellem ledsager og borger er i højsædet, når du vælger os. Gennem mange års erfaring ved vi, at sunde relationer underbygger en positiv udvikling, og er med til at udvide potentialet i hver enkelt menneske vi arbejder med.

Vores ledsagere arbejder målrettet med følgende punkter

Ledsage ved kulturaktiviteter
Ledsage ved kulturaktiviteter
Skabe struktur i dagligdagen
Skabe struktur i dagligdagen
Økonomisk planlægning
Økonomisk planlægning
Ledsage ved lægebesøg
Ledsage ved lægebesøg
Yde omsorg og pleje
Yde omsorg og pleje
Indkøb Gåture Genoptræning af færdigheder m.m.
Indkøb Gåture Genoptræning af færdigheder m.m.
Vejlede og støtte med henblik på personlige og følelsesmæssige aspekter
Vejlede og støtte med henblik på personlige og følelsesmæssige aspekter
ledsager

CareCompagniet tilbyder i samarbejde med kommunen en ledsagerordning / socialpædagogisk bistand jf. Lov om Social Service §85 og §99.

Ordningen omtales også som hjemmevejledning, hvor fokus ofte er på ‘hjælp til selvhjælp’.

Tilbuddet gennem SEL §99 er rettet mod borgere mellem 18-65 år uden for arbejdsmarkedet, som generelt har behov for forbedring af sociale forhold, psykisk velvære eller fysisk formåen.

Øvrige borgere med behov for ledsagelse med socialpædagogisk indhold, kan få tilbudt hjælp af kommunen efter SEL §85.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud