Opstart af projekter

CareCompagniet har fokus på meningsfulde og løsningsorienterede projekter for børn og unge, der lever under vanskelige forhold. Vi har interesse i forskellige problematikker hos børn og unge, eksempelvis kriminalitet og misbrug, livstruende sygdomme eller manglende uddannelse.

Som udgangspunkt, søger vi at iværksætte samfundsrelevante og sociale projekter i Danmark samt projekter som har international relevans. CareCompagniet udvælger et velgørende formål som vi tager op af eget initiativ, derudover tager vi kontakt til det danske erhvervsliv og søger eksempelvis puljemidler. Måden hvorpå vi iværksætter projekter, er gennem vores egen professionelle viden og grundig research. Vi sætter fokus på børn og unges udfordringer i lokalsamfundet i Danmark eller fattige samfund i udlandet, hvor børns vilkår er ekstrem problematiske.

Vi griber projektet an ved, at vi nedsætter et team af CareCompagniets engagerede ansatte, frivillige medarbejdere med store ildsjæle samt samarbejdspartnere som brænder for projektet. I teamet bliver der gennem en længerevarende proces udarbejdet en struktureret plan for, hvordan problemet kan løses bedst muligt. I tilfælde af, at vi vælger at fokusere på et internationalt projekt, som vi førhen har haft succes med, skal der tages højde for mange udfordringer, såsom landets lovgivning, samfundets sikkerhed og kulturen i det pågældende land.

Seneste projekter

SYGTUNG

Ungdommens Røde Kors med ny inspirerende kampagne

Vi har gennem flere år støttet Ungdommens Røde Kors og deres stærke initiativer, bl.a. den øjenåbnende kampagne #SygtUng. Alle børn og unge oplever deres egne individuelle problemer på deres vej gennem livet, og med de forskellige problemer opstår forskellige behov i hverdagen.  Her spiller Ungdommens Røde Kors en vigtig rolle. Organisationen laver aktiviteter og tiltag der aktiverer udsatte børn og unge i hele landet. Aktiviteterne består af en række forskellige initiativer såsom mentoring, lektiehjælp, ungdomsklubber til ferielejre, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Hertil er de mange aktive og engagerede frivillige også at finde på asylcentre og døgninstitutioner m.fl. Ungdommens Røde

Læs mere »

Med digitale værktøjer skaber vi gennemsigtighed i socialt arbejde

Med medansvar som en af CareCompagniets centrale værdier, har vi altid følt et stort ansvar for at løfte det sociale område, og være med til at skabe innovative løsninger, der bidrager til udvikling og kvalitetssikring af det udførte arbejde. Her har målet om at skabe større gennemsigtighed været en grundpille i vores arbejde, og derfor gik vi for tre år siden igang med et omfangsrig projekt i målet om at kunne levere mere gennemsigtighed på det sociale område. I løbet af de tre år der er gået, har vi samtidig kunne mærke en øget efterspørgsel efter større indsigt i det

Læs mere »
Faglige metoder

Borgerforslag skal nu behandles i Folketinget

Livet på et asylcenter for et barn er præget af usikkerhed og bekymringer, som desværre ikke stemmer overens med, at børn skal vokse op i trygge og værdige rammer. Derudover viser videnskabelige undersøgelser at flere års ophold i centrerne, kan føre til at både børn og voksne bliver ramt af angst eller endda depression pga. ventetid og uvished. I december 2018 offentliggjorde Folkebevægelsen for asylbørns fremtid derfor et borgerforslag, som kæmper for bedre leve- og retsvilkår for afviste asylbørn og deres familier i Danmark. Vi arbejder blandt andet for, at der er en vis tidsgrænse på, hvor længe børn og

Læs mere »

Projekt Noang Hai

Provinsen Noang Hai i Den Demokratiske Folkerepublik Laos er en stat i sydøstasien, som grænser op til Vietnam, Cambodja, Thailand, Myanmar og Kina. Over halvdelen af befolkningen er oprindelige laoter, som i sin tid er indvandret fra Kina og Tibet. I dag består resten af befolkningen af forskellige bjergstammer som Hmong, og derudover bor der vietnamesiske og kinesiske minoriteter i byerne. Selv om Laos er tidligere fransk koloni, er det få af indbyggerne, som endnu taler fransk. Derimod er engelsk ved at vinde indpas. Over halvdelen af alle laoter er buddhister, mens andre tror på enten naturens   eller forfædrenes kræfter.

Læs mere »
Scroll to top
Indhent tilbud