Handicapaflastning til børn og unge

Professionel tilpasset aflastning

Vores personale forstår at støtte børn og unge med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du får kvalificerede socialkonsulenter, der aflaster i hjemmet og behovsafdækker barnet.

Som forælder kan det være krævende at nå andre gøremål end, at passe og drage omsorg for et barn med særlige behov. Vores aflaster tilrettelægger hverdagen ud fra barnets behov, så problemer forebygges og afhjælpes.

 

Missionen for et selvstændigt liv

Du får tilknyttet en socialkonsulent med specialiseret erfaring til at støtte børn og unge med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Barnet får mulighed for personlig udvikling, sundhed og på sigt et selvstændigt voksenliv. Samtidigt giver vores personale forældrene og den øvrige familie mulighed for at få et frirum.

CareCompagniet tilbyder handicapaflastning jf. Lov om Social Service § 44

Forældreinfo

Har du et barn i alderen 16-18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Så er dit barn berettiget 15 timers ledsagelse månedligt som bevilges af din kommune. Du har ret til selv at udpege en ledsager.

Kontakt os for at få en samtale. Føles det rigtigt at vælge os, vil vi hjælpe dig med at få det bevilget hos kommunen.

Vi støtter forældrene med henblik på at:

Afdække barnets særlige behov
Afdække barnets særlige behov
Sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med en stabil voksenstøtte
Sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med en stabil voksenstøtte
Fremme barnets sundhed, trivsel og selvstændighed
Fremme barnets sundhed, trivsel og selvstændighed
Sikre barnets muligheder for opbygning af kompetencer til at indgå i sociale netværk
Sikre barnets muligheder for opbygning af kompetencer til at indgå i sociale netværk
Aflaste praktiske gøremål
Aflaste praktiske gøremål
Aflaste med pasning af barnet
Aflaste med pasning af barnet
Støtte med håndtering af medicinering
Støtte med håndtering af medicinering
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Scroll to top
Indhent tilbud